Trang Chủ

*** Hôm nay ngày24.06.2017, sau thời gian khá lấu SÔNG THƠ ngừng chảy, Chủ Trang theo yêu cầu của một số thân hữu, xin tiếp tục khơi dòng cho Sông chảy... Xin kính báo cho bạn đọc gần xa đón đọc và bạn viết gởi bài ( vẫn theo đia chỉ cũ  songthonvt @ gmail.com)
 Chào thân ái!
________________________
 
       

            
           
  •                       
                                                    

   & BÀI MỚI:

 ____________________________
     SôngThơ  

LƯU THEO CHUYÊN MỤC:

    
                   

      


      SôngThơ     
    www.songtho.net
 


   
 
Email:songthonvt@gmail.com 
 ________________________

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

*A. CÁC TRANG THƠ THEO CHỦ ĐỀ - Nhiều tác giả

*THƠ PHỔ NHẠC 


 


         
         

 

 

 

 

            

              Đò Dọc (2)