Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

14 THÁNG HAI - Một cựu HS Phan Châu Trinh

 
 
14 THÁNG HAI
 
Ngày Tình Nhân ôn chuyện nhân tình
Tâm hiền không nghĩ việc sát sinh
Không mưu kế xấu gây tai hoạ
Chỉ biết yêu người trọn đức tin.
 
Ngày Tình Nhân - đệ nhất chu niên
Ngày lén cà phê - trốn vợ hiền
Ngày lễ kín không kèn không trống
Chỉ có bài thơ viết giấu tên.
 
 
 
 
 
 
 
Ngày Tình Nhân chung của đất trời
Mừng tuổi con Rồng bay lượn chơi
Mèo đứng meo meo cùng Ngựa hí
Con nào không đủ sức thì thôi.
 
Ngày Tình Nhân phong Thánh cho nhau
Gần tặng hoa - xa chúc đôi câu
Vì một chữ tình sao lắm chuyện
Thầy tu đạo hạnh có cần đâu?!
 
Ngày Tình Nhân - mười bốn tháng hai
Nhớ nhập tâm như đã thuộc bài
Trẻ đang sung - già còn chút đỉnh
Trái tim hồng ai cũng như ai.
 
Sài Gòn, sáng 14.02.2012
 
MỘT CỰU HS PHAN CHÂU TRINH
 
Lên sóng lúc 11:55 ngày 14.02.2012