Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

BÙ NHAU - Hà Nguyên Dũng

 
 
 
BÙ NHAU
                                     Gửi H.Tr
 
Mai em về thăm quê nhà
chưa đi anh thấy nhớ da diết rồi
Sài Gòn – Bình Thuận xa xôi
(sẽ xa hơn khi ta rời khỏi nhau !)
xin ngày tháng hãy qua mau
nỗi chia xa bớt hành đau đớn tình
mong sao đêm chóng bình minh
mắt chong hồn thức e tình cạn lu
 
 
 
 
ba ngày xa tựa chín thu
ơi em biết lấy chi bù cho nhau
tháng dài năm rộng còn đâu
bù em trọn một kiếp sau vuông tròn
đời anh ngày tháng gặm mòn
tình đầu tình cuối vẫn son sắt ! Và
em về Bình Thuận, quê - xa
nhà em heo hút xóm La-gi nghèo
lòng anh xin quá giang theo
thương em đời dẫu gieo neo cam lòng
xin trời một khoảng trời hồng
em anh vun đắp gieo trồng cho nhau
xin đời mộng ước xanh màu
cho nhau trọn một kiếp sau vui vầy !
Em đi chưa tới nửa ngày
chao ôi nỗi nhớ em đầy trong anh !...
 
05.8.2012
 
HÀ NGUYÊN DŨNG
Lên sóng lúc 12:17 ngày 06.8.2012