Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

CHỈ CÒN - Thanh Thảo

 
36 triệu đồng đền bù một sào đất
36 triệu đồng cho những kiếp tha hương
có thể ngày mai từ Văn Giang lớp lớp sẽ
lên đường
vượt Trường Sơn làm “cà phê tặc” “đinh tặc” v…v…các thứ “tặc”
sau 37 năm
cháu con những người xưa vượt Trường Sơn giữ nước
giờ mất đất
mất quê
mất tất
chỉ còn Ecopark
chỉ còn “không gian xanh”
chỉ còn
nước mắt

sao không ai nói một lời
sao báo chí im hơi ?
chúng ta từ bị chẹn họng tới nghẹn họng
từ sợ hãi tới rụng rời

lại con cháu nhà
chĩa súng vào ông cha
lại điệp trùng thế trận
chống nhân dân
nay mất đất
thì mai mất nước
có bao giờ đất và nước chia phân

chỉ còn
Ecopark
chỉ còn
không-gian-uất.

Nhà thơ Thanh Thảo (Quảng Ngãi)

25/4/2012

NGUỒN: MaiThanhHải blog