Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

Chùm thơ BÍCH NHÃN HỒ

 
    
 

TIN BIT HÀN CUNG THƯƠNG

                               VÀ TRĂNG CU LONG

 

                               Trăm năm mt gic mng vàng

                               Trăng Cu Long siết tay Hàn Cung Thương

                               Rong rêu tàn cuc miên trưng

                               Ng ra din mc hng thưng xưa nay

                               Giã t cõi tm lưu đày

                               Ra tay v chn Bng Lai an nhàn

                               Ngưi đi đ lnh thi đàn

                               Ai cùng ta nht tro tàn sưi thơ.

 

                                                                             BÍCH NHÃN HỒ

 

 

                                                                        

 

 

 

          T BCH            

 

                               Na đi đa đoan thế s

                               Sông h my bn trưng chinh

                               Tráng sĩ h! Da nga

                               Dc ngang h! Chí bình sinh

 

                               Đnh chung đong bng nưc mt

                               Cân đai chng ngi liu thân

                               Na đi chinh Đông pht Bc

                               Mài gươm bên sui bao ln

 

                               Tóc xanh dưng chen si trng

                               Lòng còn lng gió ngàn khơi

                               Trăng khuya nht nhòa sương lng

                               Tàn phai my đ thu ri

 

                               Ngonh li c kim chp mt

                               Nghìn thu dâu b, git mình

                               Gác kiếm ra tay b vng

                               An nhiên h! No phiêu linh

 

                               Khúc gió ngàn phương dìu dt

                               Bnh bng khp chn rong chơi

                               Vung tay gieo vn thơ lc

                               Chuyn rung my cõi luân hi

 

                               Gi lên chùm sao Bc đu

                               Ta lưng vào k trung sinh

                               Dng chân bên đi thiên c

                               Nghe tin thân gi tên mình

 

                               Trm nghe đôi li vàng đá

                               Lm bàn vài chuyn c nhân

                               Gi áo tc thù đâu sá

                               Càn khôn h! C xoay vn.

 

                                                               BÍCH NHÃN HỒ

                                                     Lên sóng lúc 07:50 ngày 20.10.2012