Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

Chùm thơ LỤC BÁT 4 CÂU - Phan Đắc Lữ

 

                                                         

 

                                                                           

                                                                                         SÔNG XƯA

 

 \\\

                                                                      Sông xưa rày đã nên đồng”*

                                                                        Đồng phân lô- đổ beton xây lầu

                                                                        Đất vàng : Ruộng cả , ao sâu

                                                                        Nông dân tay trắng , quan giàu xổi lên .

 

                                                                                                                            *Thơ Tú Xương:Sông Lấp

 

 

                                                                                           ĐỒNG XƯA

                                                                         

 

                                                                        Đồng xưa nay đã thành đường

                                                                        Ao,hồ,sônglấp – phố phường mọc lên

                                                                        Xóm làng đổi họ thay tên

                                                                        Nông phu thất nghiệp lênh đênh quê người

 

 

                                                                                           NON XƯA

 

                                                                        Non xưa nay đã thành hồ

                                                                        Tang hoang tại bởi giặc Ngô tung hoành

                                                                        Cao nguyên : đất đỏ , rừng xanh

                                                                        Mai sau còn có nguyên lành được không ?

 

                                              

                                                                                              LÀNG XƯA

 

                                                                          Làng xưa nay đã thành phường

                                                                          Nhà beton lấn ruộng vườn xanh tươi

                                                                          Nhà hàng , quán trọ như rươi

                                                                          Dập dìu ong bướm khóc cười thâu đêm !

                                                                          

 

 

                                                                                            QUÊ XƯA

 

                                                                           Quê xưa : Thất thổ vong gia

                                                                           Nửa đời lưu lạc biết là quê đâu ?

                                                                           Trăm năm mấy cuộc bể dâu

                                                                           Nhớ quê bạc trắng mái đầu phong sương !

 

 

                                                                            

                                                                                           NGƯỜI XƯA

 

                                                                           Người xưa còn có nhớ ta ?

                                                                           Bao năm cách trở quan hà nơi đâu ?

                                                                           Dể gì quên buổi ban đầu

                                                                           Tìm nhau bể rộng sông sâu khó dò !

 

                                                                                                          PHAN ĐẮC LỮ

                                                                                                           Lập đông 2013