Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

Chùm Thơ NGUYÊN HẢI: Nghịch Thời - Trăng vỡ - Thu tàn

 
 
 
 
 
NGHỊCH

THỜI

 

Chợt mưa chợt nắng rối trời

Chim quay quắt lượn hoa bời bời run

Rơi cho mấy hạt mưa suông

Đất nồng hơi thở ứa nguồn thơ đau

 

Đồng xanh rừng thẳm úa màu

Sâu tơ bọ cánh đua nhau béo tròn

Bãi biền nương ruộng dần mòn

Tầng cao mây nghịt đất còn tang thương

 

 

 
TRĂNG

VỠ

 

Rối lòng

gió nói ngập ngừng

Mặt hồ

sóng giỡn

rách từng mảnh trăng

Chít tang

mây khóc tiễn hằng

Liệm hồn

nguyệt vỡ vào ngăn tim gầy

 

 

THU

TÀN !

 

Thu về

không chiếc lá rơi

Chân nai

lạc hướng

đâu nơi đi về

Rừng mòn

suối cạn

đá teo

Ánh trăng…

vô cảm!!!

thơ nghèo… rượu đau.

 

Nguyên Hải
Lên sóng lúc 12:35 ngày 12.9.2011