Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

Chùm thơ tứ tuyệt - Phan Đắc Lữ

 

 

        THƠ TỨ TUYỆT

                                                            

                                                                   

                      Bài 1: Tuổi già

 

                       Một tiếng gà khuya vọng xóm xa

                       Cuối trời sóng soãi lưỡi trăng tà

                       Trở mình : vật vã đau hồn nước

                      “ Lực bất tòng tâm” - “ Ẩm hận đa ”!

 

 

                               Bai 2 : Cơn Say

 

                      Chén rượu đầy vơi cuộc tỉnh say

                      Say cho vơi bớt nỗi đau đầy

                      Bao người yêu nước trong tù ngục

                      Vận nước trong cơn bĩ cực đây !

 

 

                              Bài 3: Ta và Em

 

                       Em cuối chân trời như bóng mây

                       Ta là cơn gió thổi mây bay

                       Trăm năm em vẫn còn trôi nổi !

                       Ta vẫn lang thang cõi thế nầy !

 

 

                               Bai 4: Thu điếu

 

                        Những mùa Thu trước đã qua đi

                        Tổ Quốc còn đau nỗi thịnh suy

                        Xương máu hai mùa sông núi chất

                        Lòng dân vận Nước mãi sinh ly !

 

 

                               

                                Bài 5 : Thăm chùa Trấn Quốc 1

 

                        Trấn Quốc ngàn năm chẳng vẹn toàn

                        Nước còn hay mất chẳng lo toan

                        Nam Quan – Bản Giốc vào tay giặc

                        Trời  biển Hoàng Sa máu đỏ loang !                             

                    

 

      Bài 6 : Thăm chùa Trấn Quốc 2 [ Liên vận ]

 

                        Trời biển Hoang Sa máu đỏ loang !

                        Cầm quyền lãnh đạo phải lo toan

                        Toàn dân góp sức – Lòng chung một

                        Biển đảo biên cương phải vẹn toàn !

                                                                                    PHAN ĐẮC LỮ    

 

                                      Lên sóng lúc 14:49 ngày 14.10.2013