Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

Chùm thơ Tứ tuyệt (2) - Nguyễn Minh Khiêm

Chùm thơ Tứ tuyệt thứ 2 của Nguyễn Minh Khiêm

 

 

Núi Rách

 

Xé tướp mình ra cho trời biết

Không tên xé núi để thành tên

Trăm nghìn mảnh vỡ gieo thành hạt

Cho núi gọi nhau núi mọc lên.

27.10.2012

 

 

Quán Thiên

 

Ta lên với các Thiên Thần

Chè mưa rượu gió một lần núi rung

Đá ngân từng bước Vua Hùng

Quán Thiên nổi nhạc trống đồng nghìn năm.

26.11.2012

 

 

Ao Vua

 

Đây là ao của Sơn Tinh

Ngả nghiêng trời đất mối tình Ngọc Hoa?

Chốn này vẫn gọi Ao Vua?

Khỏa chân nghe sóng nghìn xưa vọng về.

26.12.2012


 

 

Vào chùa Bái Đính

 

Vào chùa Bái Đính chiêm bái Phật

Mấy trăm La Hán tháp tùng lên

Đỉnh tháp chuông ngân như Phật gọi

Mỗi bước ta lên núi vọng dền.

22.10.2012

 

 

Gành Đá Đĩa

 

Khi trời mở yến tiệc

Đĩa bát cũng kinh hoàng.

Chỉ một chồng đĩa đổ

Cả một vùng tan hoang!

1.12.2012

 

 

Trà Cổ

 

Ngồi ngắm trăng Trà Cổ

Vùng vẫy biển Địa Đầu

Thấy lòng dào dạt sóng

Tận cùng Mũi Cà Mau.

1.12.2012


  

Tháp Chàm

 

Chỗ nào cũng thấy Tiên Nữ múa

Một mảnh tượng rơi cũng ngọc ngà

Mới hay trong đất nghìn năm ấy

Vẫn còn rực rỡ một Chăm-pa

1.12.2012

 


 

Langbian

 

Khùa tay đáy vực nghìn đá dựng

Rừng ngân muôn dặm nhạc cồng chiêng

Thác reo vọng dội cầu vồng sáng

Ta đội trời lên Langbian.

27.4.2012

 

 

Phan-xi-păng

 

Chót vót ba nghìn thước

Núi muôn ngọn sóng thần

Chỗ bao người ngước mắt

Ta gửi một dấu chân.

1.12.2012


 

Căm-pu-chia

 

Ăng-co-vát Ăng-co-thom…kỳ vĩ

Bảo tàng đất nước chật đầu lâu!

Hỡi Áp-sa-ra, hỡi Bayon bốn mặt

Xin hãy trả lời bởi vì đâu?

                                           14.1.2013                                    NGUYỄN MINH KHIÊM

                                    Khu 2. Thị trấn Quán Lào

                                    Yên Định. Thanh Hóa


Lên sóng lúc 15:12 ngày 01.8.2013