Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

Chùm thơ 4 câu - Nguyễn Minh Khiêm

 
 
 

 

 

Hát lời trăng non

 

Lỏng chiều một dải mây tơ

Chuốt tia nắng muộn về mơ cuối trời

Chợt buông một tiếng chim rơi

Long lanh đọt cỏ hát lời trăng non

24.4.2010

                   

                  

Hứng mưa

 

Hứng bao mảnh sấm vào tay

Trời cao sét vỡ rơi đầy lòng ta

Lung bung nhạc liệm Ngân Hà

Mưa rơi ngập đất, nỗi ta ngập trời.

21.10.2012

 

Chiều quê

 

Mênh mang cò trắng bay về

Đồng thơm lúa chín, rực đê nắng vàng

Đàn trâu đủng đỉnh về làng

Vi vu sáo trúc vút ngang lưng trời.

2.11.2012

 

Gỡ nắng

 

Dùng dằng ngọn gió heo may

Người đi chiếc bóng vương đầy trăng non

Lâm thâm mưa rắc tóc buồn

Ta ngồi gỡ nắng thuở còn gừng cay.

26.12.2012

 

 

Hết thời

 

Thắp hương hú gọi ngày xưa

Bốn phương lạnh ngắt không thưa tiếng nào

Mở tung cửa đón gió vào

Chỉ nghe lá rụng rào rào trong mơ.

8.7.2013

 

Hoa loa kèn

 

Loe hết miệng ra vươn tứ phía

Người quê vẫn gọi Hoa loa kèn

Một thời đất nước nhiều trận mạc

Cổng nhà hoa cũng giục xông lên.

22.10.2010

 

 

Làm vua ở Huế

 

Làm vua mấy phút rồi ra

Nghìn cây chẳng tiếc, tiếc ba bốn hào!

Ngai vàng như chuyện tầm phào

Có tiền đứa trẻ cũng vào làm vua.

30.1.2013

 

 

Khỏa vào ngày xưa

 

Nắng như đổ lửa xuống đường

Cổng làng bốn phía- Bốn phương gió lào!

Tìm không thấy bậc cầu ao

Một mình cứ khỏa mãi vào ngày xưa

 

 

NGUYỄN MINH KHIÊM

Khu 2, thị trấn Quán Lào

Yên Định, Thanh Hóa