NHỚ VU GIA & NHỚ THU BỒN

 
 
 
NHỚ VU GIA

tôi buồn  neo nhớ Vu Gia
cánh mây xa hút quê nhà tuổi thơ
mấy con thuyền nhỏ lặng lờ
bến trăng vẫn đậu mà bờ vẫn xa
rạ rơm một bóng mẹ già
vui vào góc bếp buồn ra cánh đồng
em tôi cứ lỡ đò ngang
rưng rưng bến vắng đôi hàng cau khô
đời tôi mưa trắng dốc mờ
mang mang tiếng cuốc gió khua vọng về…
+
sông dài tuổi ngược suối khe
ngày xưa chốc chốc ướt nhoè chiêm bao

Huỳnh Minh Tâm

 

 

NHỚ THU BỒN

thời gian quặn thắt trông tôi
hoa cam tuổi rụng sông trôi một dòng
tôi  ngồi sao đếm mông lung
nhớ lau nhớ lách nhớ đường cõi quê
Thu Bồn quanh quất nẻo mê
hồn tôi cát bụi ngựa xe gập ghềnh
sông xanh lá một màu in
trưa buồn lỡ mắc tiếng chim cành nào
mơ vàng hoa bắp tháng tư
tình tôi cơm gạo, rong rêu Thu Bồn

Huỳnh Minh Tâm

 

 

Lên sóng lúc 10: 25 ngày 29.7.2011