SUY NGHĨ VỀ CUỘC SỐNG

                                                                                     HUỲNH MINH TÂM
 
SUY NGHĨ VỀ CUỘC SỐNG
 
chiếc ghế đá trong công viên

những cặp tình nhân đã ngồi

 

người bộ hành đã ngồi

suy nghĩ về cuộc sống

 

giờ bạn ngồi đây

mây bay đầy trời

suy nghĩ về cuộc sống

 

cuộc sống đôi khi túng quẩn

và ma mảnh

 

trong căn hộ nghèo nàn của mình

người bộ hành giã biệt thế gian

 

chiếc ghế đá trong công viên

giờ bạn ngồi đây

suy nghĩ về cuộc sống.

 

 
 
 
 
 
 
 
SỐNG TRONG MỌI ĐỘNG TÁC
 
sống trong mọi động tác

lúc viết và rời bỏ mộng mơ

 

những chiếc lá cạn dần trên nhánh cây mùa thu

làm sao sống khổ đau tuyệt vọng

 

hoa cúc vàng đáy nước

sông sâu ngấn lệ bãi ngô tàn

 

trăng sáng tình em năm trước

vằng vặc mùa cỏ xanh

 

làm sao sống trong niềm kinh hãi

sống sao cho hết một hư không

 

ẩn kín và sâu thẳm

cả động từ, tính từ và danh từ.

 

  H.M.T