Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

CÓ THỂ - Nguyễn Giúp

 
 
CÓ THỂ
 

Có thể chúng ta còn thời gian dự trữ cho những câu hỏi và câu trả lời

Nhưng cuối cùng sẽ vô ích vì đã quá muộn

Có thể tôi đã chết phía bên kia đồi không một lý do nào cả

Chết - nghĩa là không thức dậy sau lúc ngủ say hay cuộc chơi xa không về lại hoặc vĩnh viễn vắng nhà

Vậy thôi!

 

Có thể em đến hoặc không đến ngày đó

Những đóa hóa màu trắng không vấy bẩn tâm hồn tôi

Những câu thơ dở dang chực sẵn về trời nếu ai đó đánh một que diêm tiễn chúng

Vậy thôi!

 

Thời gian chảy đi vô thức

Khóc ư? muộn rồi!

Cười ư? cũ rồi!

Buồn ư? trễ rồi!

Vui ư? chán rồi!

Và chi nữa đây…? đủ rồi!

 

Tôi vẫn còn thời gian dự trữ cho em và cả tôi nữa nhưng cũng không cần thiết lắm

Đôi khi tôi lại muốn đốt nó và đốt luôn cả tôi nữa

Em nghĩ gì?

 

Những buổi sáng vẫn xanh

Có thể em vẫn còn yêu tôi đấy thôi

Đôi mắt em vẫn thường hay nói điều đó

Và tôi đã yêu em như yêu nỗi buồn không thể nào xóa được

 

Tôi đi với mớ thời gian còn lại

Một mình

Rỗng không

Và bất tận có thể

 

NGUYỄN GIÚP

Lên sóng lúc 09:54 ngày 15.05.2012