Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

CON THẮT SE LÒNG THƯƠNG NHỚ MẸ

    Chùm Thơ  TRƯƠNG NAM HƯƠNG
 
 
              
               Mẹ

 

Mẹ giờ hóa nén hương thơm đỏ

Thương lặng nhìn ta chẳng rụng tàn

Con thắt se lòng lo mẹ nặng
Cõi người cong vít cả thân nhang!

 

Băn khoăn

 

Đưa mẹ vào Tháp cốt

Quay về,con bần thần

Quên hóa vàng đôi guốc

Lên đó Người lạnh chân!

 

 
 
 
      
Nhớ Mẹ
 
Mẹ đã chọn ngày trăng linh diệu nhất

Bốn mươi năm mau một chuyến đi VỀ

Khi nước mắt trong đời con chớm bạc

Gọi tay Người như gọi mái thương che!

 

 

Tấm ảnh

 

Trước tấm ảnh ố vàng năm tháng cũ

Lắng ngày xưa thủ thỉ với bây giờ

Ôi trong trẻo mắt của người thiếu nữ

Giống cái nhìn bạn gái-thuở ta mơ

 

Người trong ảnh trẻ hơn ta nhiều tuổi

Ngỡ thời gian chưa dốc trận bão lùa

Nâng tấm ảnh đã nhòa như sương khói

Ta hôn về cô gái-mẹ ta xưa!
 
Trương Nam Hương

 

 Lên sóng lúc 21: 40 ngày 05.8.2911