Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

ĐẤT và BIỂN / LÂN BANG - Phan Thanh Cương

 
 

ĐẤT VÀ BIỂN

 

đất và biển song sinh ngày mở nước

biển thức đêm giấc ngủ đất không thành

tin mưa đảo đất trong này đã ướt

đất vì thương biển trở nên xanh

 

khi thân thể có dự phần của biển

biển xa mà gần gũi mặn da mình

khi hạt muối cũng mang lời biển gọi

mặt trời qua vì đất,  biển kết tinh

 

bờ vươn dậy gồng mình cho biển dựa

cha Lạc Long vừa ôm mẹ Âu Cơ

tiếng mẹ khóc trường sơn đau khe suối

những dòng đời thương mẹ chảy ra khơi

 

ngực đất nước trải mình ra với biển

Hoàng-Trường Sa như những trái tim nhô

người lính xưa quên mình theo sóng đỏ

sóng hôn bờ làm trắng mảnh khăn sô

 

khi đất nước trái tim còn một hướng

biển đất cùng chung một mẹ cha

giấc mơ giặc không có đường biên giới

thì biển Đông còn đỏ sóng quê nhà.

 

Sài Gòn 14.06.2014

 

LÂN BANG

 

mười sáu chữ và bốn tốt

phơi lâu năm chiếc lá hoa ra vàng

đâu cần mùa thu

gió thế kỷ thổi bay tơi tả

 trơ lại gốc cây

là giàn khoan, cội rễ quá tham tàn

trồi giữa biển trời

giải nghĩa một lân bang.

 

Sài Gòn 07.06.2014

PHAN THANH CƯƠNG

Lên sóng lúc 14:37 ngày 16.6.2014