Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

GIÁ NHƯ KHÔNG CÓ NGÀY 30 THÁNG TƯ - Phan Đắc Lữ

GIÁ NHƯ KHÔNG CÓ NGÀY 30 THÁNG 4


 

                Để có ngày 30 tháng 4

                    Gần nửa triệu quân Mỹ

                    Các quốc gia đồng minh

                    Với hàng ngàn loại vũ khí tối tân

                    Đổ vào miền Nam Việt Nam .

 

                    Để có ngày 30 tháng 4

                    Hơn ba trăm ngàn quân Trung Quốc

                    Hàng ngàn chuyên gia Liên xô

                    Các quốc gia Đông Âu

                    Xe tăng , đại bác , tên lửa , tàu bay …

                    Đổ vào miền Bắc Việt Nam .

 

                    Để có ngày 30 tháng 4

                    Ròng rã hai mươi năm

                    Anh em ruột rà đánh nhau chí tử

                    Tranh dành giang sơn TôTiên để lại

                    Máu ngập các dòng sông

                    Xương phơi đầy rừng núi

                    Những góa phụ đầu xanh phủ trắng khăn tang

                    Những mẹ già nhăn nheo - tóc bạc như sương

                                                                   Ngồi khóc con mãi mãi không về .

 

                   Để có ngày 30 tháng 4

                   Con cháu của Rồng Tiên

                   Rước voi về dày mả Tổ

                   Bên thắng

                   Bên thua

                   Nhân dân đại bại !

                   Tổ quốc lâm nguy !

                   Bản Giốc Cao Bằng – Nam Quan Ải Bắc

                   Hải đảo Hoang Sa vào tay giặc cướp !

 

 

                 Sau ngày 30 tháng 4 :

                “ Có hàng triệu người vui

                 Cũng có hàng triệu người buồn “ *

                 Có hàng triệu người bỏ nước ra đi

                 Làm mồi cho cá mập biển Đông !

 

                 Và mỗi năm

                 Đến ngày 30 tháng 4

                 Lại khoét sâu thêm hận thù vào lòng dân tộc                                                                               

                  

                 Giá như không có ngày 30 tháng 4

                 Đất nước đã hóa RỒNG

                                Đâu phải hóa một BẦY SÂU .

 

                    30 tháng 4 năm 2013

                                  PHAN ĐĂC LỮ

 

 

* lời của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt

( Đây là bản chỉnh sửa mới nhất, theo  yêu cầu của tác giả ngày 24.6.2013)