Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

GIỮ THƠM... / GÒ NỔI ƠI !... - Nguyễn Tam Phù Sa

GIỮ THƠM

ĐỦ BỐN GÓC LÀNG

 

Quê cha chưa thắm màu phong giá

Người về cong cớn gió đầu đông

Biết em còn giữ Đông Bàn bắc

Hay đã buông gươm khúc ngược dòng

 

Biết mẹ còn thổi buồn qua lửa

Cái Tấm út Hiền đã mấy con

Ngửa mặt trông đình làng Ngũ phụng

Bỗng thương nồi đất, bát canh bầu

 

Bỗng nhớ thời cha ông mở đất

Mài gươm trên mặt nước Thu Bồn

Quê không để quê xa ngàn dặm

Lòng không mài cũng sắc như gươm

 

Người về như người đã ra đi

Cứ đau đáu nỗi niềm thương cảm

Cứ dằng dặt đường tên mũi đạn

Nhà đổ chùa nghiêng ruộng bỏ hoang

 

Bốc nắm đất luồn qua quá khứ

Nghe quê thơm đủ bốn góc làng

Cha dù khuất, sắt son còn thắm

Thu Bồn vẫn mượt điệu hò khoan.

 


GÒ NỔI ƠI! GÒ NỔI

                      Mến tặng những người con Gò Nổi

 

Gò Nổi của tôi muôn đời vẫn vậy

Vẫn thanh gươm, tấc thép thành đồng

Vẫn nhịp cầu- nối hai nhánh sông

Cùng hợp nhất băng mình ra biển cả

 

Gò Nổi của tôi bao đời nay lở bồi đến lạ

Từ con người tới bóng tre xanh

Cứ rầm rập trường chinh vó ngựa

Giáo mác, tầm vông dựng đứng bốn góc làng

 

Gò Nổi của tôi một góc Việt Nam

Cứ nhoi nhói đến nao lòng

           một bờ ao, một mảnh vườn quê nội

Cứ thao thiết tiếng gà, tiếng chim cu gáy

Thuở mẹ ra đồng đội nắng đội mưa

 

Gò Nổi của tôi những người bạn vong niên

Chất trẻ cứ dài theo cánh đồng tháng chạp

Chất hào sảng của Hồ trường thúc gọi

Hễ ra đi là mang chiến thắng trở về

 

Gò Nổi của tôi đẹp đất đẹp người

Tới sợi chỉ cũng nặng lòng dâu bể

Tới cái kén cũng đốt mình thành lửa

Hâm tro tàn sôi máu thịt cha ông

 

Gò Nổi của tôi chưa đi đã nhớ

Khúc Vân Ly ai hát ở đầu sông

Để Hà Mật sụt sùi trong mưa bão

Eo ruột Đông Bàn

                  quặn thắt mấy trăm năm

 

Gò Nổi của tôi đất học, đất Phù Kỳ

Thời kháng Pháp trống làng như trống trận

Lớp lớp ra đi để Thu Bồn mãi mãi

Đồng lúa biền dâu dậy sóng bốn chân trời.


Sài Gòn 8.5.2014 (10.4.Giáp Ngọ)


NGUYỄN TAM PHÙ SA

Lên sóng luv1 19:04 ngày 05.12.2014