Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

GƯƠNG TIỀN SỬ - Phan Đắc Lữ

 
                       
 
        GƯƠNG TIỀN SỬ

 

 

Nhìn lên tấm bản đồ Tổ Quốc

Việt Nam như một cánh cung

Dương sẵn chờ tên

Mà đảo Hoàng Sa là lãy nỏ Kim Quy.

 

Lãy nỏ ngày xưa đi vào huyền thoại

Trọng Thủy lừa tình thành lên ăn cắp

Lông ngỗng bay theo vó ngựa truy phong

Mỵ Châu ơi!

                    Giếng Ngọc đắng bồ hòn!

 

Lãy nỏ ngày nay là trăm phần sự thật

Không lừa được bằng tình yêu

Lừa bằng tình đồng chí

Trọng Thủy ngày nay là những tên hải tặc

Đem đạn bom cướp lãy nỏ Hoàng Sa.

 

Bụi thời gian không mờ gương tiền sử

Kẻ thù xưa còn đó

Cổ Loa xưa còn đây

Hai ngàn năm trôi qua…

Gương tiền sử về soi chung lịch sử.

 

An Dương Vương ơi!

Thành quách,lâu đài tan theo bọt bể

Sóng ngàn năm vẫn mãi mãi bạc đầu.

                  

Đông Anh, Hà Nội tháng 3 năm 2012

 

PHAN ĐẮC LỮ