Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

HIỆN TIỀN - Huỳnh Minh Tâm

 
 
 

HIỆN TIỀN

              “ Chân lý ngay bên trong bạn”

                               Eckhart Tolle

 

Người ngồi đó hai mươi năm

Không thấy năm nào

 

Không thấy người nào

Ngồi đó

 

 

 

Vách đá dựng đứng

Vách đá ngang qua số phận

Vách đá bia mộ dằng dặc ma ám

 

Người ngồi đó

Không thấy một vách đá nào

 

Như tạc vào những thế kỷ đã chết

Và những thế kỷ vẹn nguyên hình hài

 

Mà không thấy

Tạc vào thời gian

 

Từng giọt

Từng giọt

Hấp hối

 

HUỲNH MINH TÂM

Trường PTTH Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

 

Lên sóng lúc 11:40 ngày 06.04.2012