Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

KHÓI HƯƠNG - Nguyễn Giúp

 
KHÓI HƯƠNG
 
 A di đà Phật!

 

Tháng giêng Phật mất ngủ

Thánh Thần trốn đền trốn miếu ra bụi cỏ may đứng

Hương khói ùn ùn ám

Lời nguyện cầu rơi vào khoảng không

 

Lên chùa em nai nịt chặt

Tháng giêng sợ ma quỷ lộng

Em áo đỏ xanh vàng tím

Có giấc mơ miếu đền

A di  đà Phật

 

 

 

 

                                            

Lời nguyện cầu xuân xanh rung đôi bầu ngực

Chồng em thăng quan

Hồng loan chiếu mệnh

Hằng hà sa số sao

Nhương tinh giải hạn bổng bổng

Lạnh lùng những đồng bạc im như hến

Chạm đáy phước sương

 

Bên kia chiều tấm thân gìa nua ngã sập

Chiều lam lam

Già lom khom

Tôi nhặt lời khấn cầu: đất nước phồn vinh ai bỏ quên

 

Nam mô a di đà Phật!

 

NGUYỄN GIÚP

 

Lên sóng lúc 14:56 ngáy 11.02.2012