Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

KHÔNG ĐỀ / CƠI TRẦU / HẠ TRẮNG - Võ Văn Pho

 
 
 
 
  
 

            KHÔNG ĐỀ

Cám ơn đôi bước chân dừng

Cho tôi mắc nợ những ngừng ngập qua

Vội vàng nên chẳng nhận ra

Phía sau em phố lộng tà áo quê.

 

            CƠI TRẦU

Cơi trầu theo tháng năm gầy

Bình vôi ống ngoáy lậm tay mẹ già

Lo gần chất bến nhớ xa

Lặn trong đời mẹ thấm qua cơi trầu…

 

            HẠ TRẮNG (*)

Ai gọi nắng cho ta bừng say nắng

Chếnh choáng đi qua im lặng trở về

Trong xa vắng có chút gì như thể

Sợi nắng vẫn còn run gọi cơn mê...

                            (*) tên một bài hát của Trịnh Công Sơn

     VÕ VĂN PHO

 Lên sóng lúc 16:17 ngày 26.04.2012