Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

KÍNH THƯA THẦY CHU VĂN AN - Phan Thanh Minh

 

 

Kính thưa thầy Chu Văn An  

 

 

Vì yêu nhân dân: thầy giáo sẵn sàng nhận mũ-mão-cân-đai, vào ra khép nép,
mong sơn-hà-xã tắc một cõi thái bình.

 

Bởi ghét gian tham: kẻ sĩ ung dung chối tiền-tài-bổng-lộc, đứng thẳng hiên ngang,
để đạo-đời-nghĩa-nhân đời đời trong sáng.

 

Thất trảm sớ: bản tuyên ngôn khí tiết thanh cao

Nhắc sĩ phu đời sau ghi nhớ:

-         U nhàn mà cứng cỏi

-         Công danh mà không ràng buộc

-         Man mác buồn mà nhẹ nhàng thanh thản

Sống ẩn mà dễ đâu trả hết nợ đời !
 
PHAN THANH MINH
 
Lên sóng lúc 16:05 ngày 17:11'2011