Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

LOAY HOAY - Lê Lộc

LOAY HOAY...
 
Loay hoay
phố lạ
tìm trăng
Nghìn khuya
khắc khoải
níu vầng nguyệt...
quê
 
Phố bềnh bồng
giấc tỉnh mê
Rạ rơm un khói
ủ ê
đồng chiều
 

Cuối ngày
phố lạc
bước xiêu
Ngóng đêm gà gáy
mấy chiều ruột đau
 
Chòng chành
đời phố
sóng chao
Bờ tre
bến cũ
đò đau đáu
chờ
 
Loay hoay
       cõi phố
            trăng mù...!!!

LÊ LỘC
Lên sóng lúc 18: 25 ngày 06.10.2011