Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

LỜI TIỄN BIỆT MÙA ĐÔNG - Trương Nam Hương

 
LỜI TIỄN BIỆT MÙA ĐÔNG
 
Nào phải tiên tri mà biết trước
Thà tình như lá rụng theo mùa
Anh còn kịp báo cho màu tóc
Hãy cứ xanh về thuở đón đưa
 
 
 
 
 
 
Ngặt nỗi em đi - chiều vội vã
Anh đâu chuẩn bị tiễn cho mình
Càng không thể nhắn cho người đón
Các ngày sắp sửa... hết thông minh
 
Đành nhận riêng mình hai nỗi rét
Thơ ném cô đơn xuống ngọn bàng
Anh xé mùa đông châm lửa đốt
Cầu đừng hoá đá trước trần gian!
 
Trương Nam Hương
Lên sóng lúc 14:40 ngày 22.11.2011