NGHE TIN BẠN SẮP DỜI NHÀ

                                                                          NGUYỄN HỮU THUỴ
 
 
 
 
 
NGHE TIN BẠN SẮP DỜI NHÀ
Nguyễn Hữu Thụy

 

Thân tặng vợ chồng Thiên- Hồng

                  

Nghe được tin bạn sắp dời nhà

Trước ở xa- nay gần chút nữa

Mã đáo thành công- dừng chân Ngựa

Cuộc đời nhìn lại vẫn còn hay

 

Mây  trên Trời nhuận sắc Trời mây

Biệt xứ lang thang hồn thi sĩ

Hoa dưới thế Hồng nhan hoa mỹ

Cùng thảnh thơi nơi chốn sum vầy

 

 

 

 

Đã bạn rồi- nay lại gần đây

Có dịp vui mừng nhau tới tới

Khi ngồi quán nhớ nhau thì gọi

Chắt chiu tình đến với nhau chơi

 

Trở ngọn heo may thuận tiết trời

Sắp lão ngoan đồng chờ đáo tuế

Thân trải nghiệm lật chìm vấp té

Danh phận hờ bước nhẹ như nhiên

 

Ta chưa theo kịp bạn chữ hiền

Đâu sánh với ngón đàn tri kỷ

Cầm tinh Ngựa- buồn tình ta hí

Giữa chiều tà thiên lý cương buông

 

Bạn gần đây giữa đất Sài Gòn

Không chiến hữu cũng là bằng hữu

Khi thơ phú- cà phê- khi rượu…

Chia đều hơi ấm dựa chung lưng

 

Sài Gòn, 30- 07- 2011

 

Lên sóng lúc 19: 10 ngày 30.7.2011