NGỒI QUÁN

                                   NGUYỄN HỮU THUỴ
 
 
NGỒI QUÁN

Nguyễn Hữu Thụy

 

 

Có một chỗ ta ngồi tán dóc

Uống cà phê ‘bột bắp đậu đen’

Những con đường lui tới thân quen

Gọi một tiếng anh em giáp mặt

 

 

 

 

 

Những thi sĩ đại ca tóc bạc

Những em xinh quá lứa xuân thì

Những bạn hiền đồng điệu cố tri

Điểm danh hết khi cà phê sáng

 

Nhà cửa rộng thích ra ngồi quán

Thương mông lung bóng gió bên đời

Chuyện tào lao dưới đất trên trời

Quên tuổi tác đến thời thấm mệt

 

Còn một chỗ ta ngồi xả stress

Không nghĩ gì đến việc hơn thua

Cứ tình tang sáng sớm chiều trưa

Nghiêng bóng xế mỗi ngày mai một

 

Đồng hồ cũ kim đang chạy tốt

Sáu mươi năm so lại còn dài

Tiếc của đời Ngọc rạn Hoa phai

Thơ thẩn với những khi ngồi quán

 

 SG 7.2011

Lên sóng lúc 16:00 /11.7.2011