Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

NGƯỜI MANG TÊN SÔNG - Phan Đắc Lữ


      NGƯỜI MANG TÊN SÔNG

                           Tiễn biệt nhà thơ Thu Bồn

 

              Thu Bồn ơi !

                 Tôi gọi tên anh

                 Tôi gọi tên sông

                 Sông vẫn chảy xuôi dòng ra cửa Đợi

                 Anh đi hết một vòng đời

                                                          Về lại cửa hư không .

 

                 Anh mang tên sông

                 Một đời thơ anh làm đẹp tên sông

                 Sông vẫn chảy “ bên bồi lo cho bên lở

                một đời anh đi mãi chẳng về đâu  “1”

 

                 Thời thơ ấu tắm chung dòng nước

                 Sông tiễn ta đi cùng một hướng tương lai

                 Ta đâu phải trăm năm Lưu – Nguyễn

                 Sao ngày về ngơ ngác cõi trần ai !

 

                Thu Bồn ơi !

                 Anh đã ra đi

                 Mang dáng  đứng của Đá Dừng Hòn Kẽm

                 Xin anh đừng “ hóa đá phía bên kia”   “2”

 

                             Ngày 17 tháng 6 năm 2003

                      19 giờ ngày 18 tháng 5 năm Quý Mùi

                                    PHAN ĐẮC LỮ

 

        * 1 và 2 lời thơ của Thu Bồn


Lên sóng lúc 15:49 ngày 15.6.2013