Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

PHÚT NÀY KHÔNG NGUÔI - Triều Nguyên

 
 
         PHÚT NÀY KHÔN NGUÔI

 

           Lng im rào rt nim dâng

           Thm trong git nim thâm ân m hin

           Ơi trái tim không tui tên

           Nghìn sau vi vi mông mênh cõi v

           Gánh trăm năm sut xuân thì

           Dõi theo con nhng bưc đi vào đi

           Cht chiu tng tiếng khóc cưi

           Hn ca dao thư đt tri tao nôi

 

    M đi thp thoáng ngàn khơi

           Trm vai sương nưc núi đi mênh mang!

           Qua thênh thang bóng hc vàng

           Chiếc thân tri xung cha chan con đưng

           Phơi lưng mưa nng gió sương

           Mt úp bin l yêu thương ngút ngàn

           Cuc đi có, cuc v không

           Mà ươm xanh mãi tui hng con mơ!

           Sinh con đâu phi tình c

           Ngàn năm dâng m câu thơ chưa thành

           Ba ngàn thế gii vòng quanh

           Ch còn tình m long lanh diu vi

           Ngu nhiên không th là li

           T con có đưc cuc ngưi hôm nay

           Bt ng khép li t đây

           Mở ra ân nghĩa phút này khôn nguôi.

 

                                 Sài gòn 16-3-2012

                                    TRIỀU NGUYÊN

 

Lên sóng lúc 07:55 ngày 18.03.2012