Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

THẰNG BỜM ĐỜI MỚI

 
 
 
 
Thằng Bờm có cái Giấy Khen
Phú Ông xin đổi mấy em nàng hầu
Bờm rằng chẳng thích nàng hầu
Phú Ông xin đổi chục xâu nhẫn vàng
Bờm rằng không thích lấy vàng
Phú Ông xin đổi thiên đàng tự do
Bờm rằng đâu có tự do
Phú Ông xin đổi một kho nhân quyền
Bờm rằng đéo có nhân quyền
Phú Ông xin đổi ĐA NGUYÊN
Bờm cười...
 
Thi sĩ VỈA HÈ
 
Trang con (1): QUÊ HƯƠNG NHẠI BẢN