QUÊ HƯƠNG NHẠI BẢN

 
QUÊ HƯƠNG
 
Lê Đức Thịnh.
 
( Nhái lại bài thơ cùng tên của Đỗ Trung Quân – Kèm theo lời chú thích vui.
Thành thật xin lỗi nhà thơ ĐTQ và bạn đọc.)
 
Quê hương là chùm khế ngọt
Không phải để bọn Tàu xài
Quê hương là đường đi học
Giặc về không bướm vàng bay ( vì chúng bắt hết “bướm”)
 
Quê hương là cánh diều biếc
Đứt dây rơi giữa cánh đồng ( vì chúng cho tàu hải giám tới “hãm giái”, cắt dây …)
Quê hương là con tàu nhỏ
Hãi hùng tàu lạ biển Đông ( tàu nước nào chưa rõ !!!)
 
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một bà gia ( mẹ vợ )
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không tiến hoá thành người ( mãi là loài khỉ )