SỰ THẬT với NHÀ BÁO - Phan Sông Ngân

1.

Khi nhà báo cúi đầu,

khúm núm...

ngòi bút run

nhân cách đê hèn

sẽ sẵn sàng bán cả lương tri

trước bạo quyền và đồng tiền nhơ nhớp,

quên dân oan

yếu thế

mong cầu

là ngoảnh mặt với nỗi đau đồng loại (*)

2.

Khi nhà báo cúi đầu,

khúm núm...

trước thông tin

sự thật phơi bày,

lừa bạn đọc

bằng chuyên môn giả trá,

bằng những trò

uốn bút,

cong môi

là đã bán tận cùng liêm, sỉ...
 
3.

Khi nhà báo cúi đầu,

khúm núm...

chọn lặng im

đổi bổng lộc,

chức quyền

là đích thị lưu manh ôm bút

là lọc lừa đội lốt thông tin

4.

Khi nhà báo cúi đầu,

khúm núm...

trước kẻ thù

của Tổ quốc,

Nhân dân,

đem ngòi bút

cầu phì gia,

tráo trở

là đồng hành với bán nước, quên dân

5.

Khi nhà báo cúi đầu

khúm núm...

là niềm tin

minh bạch

lụi tàn

Cả sự thật cũng cúi đầu... vĩnh biệt.


(Sài Gòn, trưa 09.10.2010)

----------------

(*) Ý của Các-Mác: Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại.