Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

THƠ MỘT VẦN CUỐI NĂM MẸO - Mộc Nhân- Lê Đức Thịnh

 

THƠ MỘT VẦN CUỐI NĂM MẸO

 

Cuối năm bờ lốc bờ leo
Bài viết vắng teo
Comment lèo tèo
Buồn treo 
Page view chán phèo

Sắp hết năm Mẹo
Chưa qua những eo xèo
Thời gian trôi vèo
Thân này ốm nheo
Đời người vẫn cà kheo 
Trên con đường ngoằn ngoèo

Nhớ xưa tháng chạp có bánh bèo
Tết nghe lắm tiếng heo
Cha mẹ dù nghèo
Bánh tráng củ kiệu dưa leo
Thịt muối ra giêng vẫn còn treo
Như mỡ trước miệng mèo 

 

Năm Thìn – rồng uốn rồng leo
Chẳng biết có qua đèo
Hay vẫn xui xẻo
Dính chuyện lẹo tẹo
Mấy chân dài uốn éo
Thích đá lông nheo 
Lại còn nhõng nhẽo
Khi được leo trèo
Sau ba tháng mất eo

 

 
 
 
Năm mới giữ mình trong veo
Bạn bè nói sao cho khéo
Không thích thì chọc thì  ghẹo
Thích thì cấu thì nhéo
Đừng chơi mưu chơi mẹo
Để lại sẹo
Nhăn nheo 

Vợ chồng thôi chuyện ì xèo
Gia cảnh thoát khỏi bèo nhèo
Để thằng Tí thằng Tèo 
Hết khóc lóc mè nheo
Muốn xóa nghèo
Thì giảm đéo 
Nhưng cũng phải khéo
Cho khỏi lên mốc lên meo

Đất nước bớt Nguyễn Văn Lèo
Ván cờ tiền tỉ coi như bèo
Đám sâu keo cũng chơi theo
Của công quan tham xà xẻo
Hùa nhau giở những trò mèo
Tiên Lãng đứt dây già néo
Người lương thiện thành Chí Phèo
Dân đen con đỏ nhóc nheo 

Thơ cuối năm độc vận “eo”
Ngòi bút như cái kéo
Thơ ca không là viên kẹo
Để ăn theo
Trong thời trượt giá hẻo
Nhà văn nhà veo
Không phải làm anh hề chèo
Để nói leo
Và ồn ào lươn lẹo
Như lũ chim chèo bẻo.

Viết cuối năm Mèo)
Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh