Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

THƠ NGẮN (2) - Phan Thanh Cương

   Thơ ngắn Phan Thanh Cương

 

Hương


Ba mươi tám năm

Thời gian đủ đọng trầm cây gió

Cũng đủ tình xa để mất hương.

 


Cơm -Thơ


Biết em mắt để lại nhà

Và tôi tạo dáng như là ô sin

Gạo tôi lén trộn thơ tình

Em đi, thơ chín một mình tôi nhai

 


Quên


Tôi vừa viết một cơn mưa

Bốn phương ướt sũng lại chừa nồi canh

  thơ mùi khét an lành

Bao nhiêu quên nữa để thành bài thơ.

                                           


Hai Đầu Câu Thơ


Làm thơ là lỡ qua cầu                                             

Áo cơm đứng gác hai đầu lối đi

Lách qua,  viết được những gì

Gió lên từ chợ thổi đi phần hồn.

 


Hoa Cười


Thì ra em cũng biết cười

Một ngày chợt thấy hai mùa : Đông-Xuân

Tôi mơ gió thuận mưa nhuần

Em cười phân phối mỗi tuần bảy bông


Sài Gòn tháng 07.2013


PHAN THANH CƯƠNG

Lên sóng lúc 09:54 ngày 01.8.2013