Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

THƠ PHỔ NHẠC

 
  
 
 
 
         (9 ca khúc do nhiều nhạc sĩ phổ)
 
 
 
Thơ: Hồng y Fx Nguyễn Văn Thuận
Nhạc: Lm Lê Bá Công
 
Thơ: Nguyễn Hữu Thuỵ - Nhạc: Hoài Yên
 
Thơ: Triều Nguyên - Nhạc: Trần Huệ Hiền  
 
Thơ: Luân Hoán - Nhạc: Nhật Ngân
 
Thơ Triều Nguyên - Nhạc: Trần Huệ Hiền
 
Thơ: Trương Nam Hương - Nhạc: Đoàn Vĩnh Phúc