Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

THƯA ÔNG BÙI GIÁNG - Phan Thanh Minh

 

 

THƯA ÔNG BÙI GIÁNG

 

Yoni và Linga

Ai dựng nên khít khịt

Để Thu Bồn-Vu Gia

Gặp nhau thề chung thuỷ.

 

 

Lá hoa cồn ai vứt

Ông nhặt xếp thành thơ

-Thưa, xứ Huế bây giờ

Nõn nà như vú em!

 

 

Đọc vần thơ làm dáng

Thấy toàn chữ vu vơ

Có khi đọc thơ Quỉ

Hiểu thêm hồn Thánh,Thần!

 

 

Chắc chi ở với Bụt

Được trở thành người hiền

Có khi gần người điên

Mới ngộ rằng mình tỉnh!

 

Phan Thanh Minh
Lên sóng lúc 16: 20 ngày 16.9.2011