Trang Chủ‎ > ‎Buồm Thơ‎ > ‎

TRỞ LẠI SA HUỲNH & THƠ BAKÂU - Vũ Trọng Quang

 

   

TRỞ LẠI SA HUỲNH

 

Trở lại cát vàng mưa nước mắt sóng biển trào

pháo hạm đội thế kỷ trước vướng âm thanh dội núi

ba lô rớt dọc đường vai còn mỏi

lằn ranh chưa chịu buông vũ khí

em bò tị nạn rời chòi quốc lộ cua huỳnh đế bò bờ cát bỏng

tìm bên kia dấu dừa Tam Quan cụt

chén rượu Bầu Đá cháy thời cuộc

ký ức đen nuốt không trôi bầy còng bu đầy miệng

AK bắn chó chạy đạn món chả chìa nhờn nhợn

 

Resort mọc từ muối & cát & máu trộn nắng chói

 

Sa Huỳnh  Sa Hoàng  Hoàng Sa còn nóng

Sa Huỳnh  Sa Trường  Trường Sa còn ứa

đỉnh Sa Huỳnh nối xa điểm Hoàng Sa điểm Trường Sa tam giác: Việt Nam

 

                             Tháng 2/2012

 

THƠ BA KÂU

 

Thằng bù nhìn

vừa mở mắt

chim vụt đến

 

VŨ TRỌNG QUANG

Lên sóng lúc 15:30 ngày 14.03.2012