CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG

 
  Thơ: TÔ THUỲ YÊN -  Nhạc: TRẦN THIỆN THANH
       Trình bày: NHẬT TRƯỜNG & THANH LAN