CHUÔNG CHIỀU

 
Nhạc & lời: THÁNH CA VÀO ĐỜI
       Trình bày: TUẤN VŨ