MẸ TRÙNG DƯƠNG

      LK Viễn Du & Mẹ Trùng Dương 
 
             Nhạc & lời: PHẠM DUY
       Trình bày: Thái Hiền, Thái Thảo,
              Duy Quang, Thiên Phượng