Giọt mưa thu

 
    Nhạc & lời: ĐẶNG THẾ PHONG
Trình bày: LAM ANH & NGUYỆT ANH