Mùa thu cho em

 
 
          Nhạc & lời: NGÔ THUỴ MIÊN
Trình bày: THĂNG LONG Bass & HỒNG HẠNH