Thu ca

 
Nhạc & lời: PHẠM MẠNH CƯƠNG
    Trình bày: NGUYỄN HƯNG