Hợp xướng ẦM ẦM SÓNG DẬY HOÀNG SA, TRƯỜNG SA

 
Tác giả:
                     Nhà thơ BÙI MINH QUỐC
            Nhà giáo-Nhạc sĩ NGUYỄN HỮU PHƯỚC
             Nhà báo-Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN CHÍNH
 
Trình bày: Dàn hợp xướng Trường VHNT Nha Trang