PHẢI LÊN TIẾNG

                          Nhạc & Lời: Anh Bằng
Trình bày: Hợp ca Asia