Cao Quảng Văn

 
 
Nhà thơ CAO QUẢNG VĂN
 
Sinh năm Đinh Hợi
Quê: làng Phước Yên, Quảng Thọ, Quảng Điền
                                 Thừa Thiên - Huế
Hiện sống và viết tại Sài Gòn
THƠ đã in:
*THẦM LẶNG MÀU XANH - NXB Trẻ, 1995
*VỀ ĐÂU MÂY TRẮNG - NXB Thanh Niên, 2001
*NHỮNG CHÂN TRỜI - NXB Thanh Niên, 2010 
 
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
                                                (Trang Thơ)