Đào Đức Tuấn

 
 
 
Nhà thơ ĐÀO ĐỨC TUẤN
 
Sinh năm 1971 
Quê quán: Phú Yên.
Tốt nghiệp Đại học Văn khoa Đà Lạt 1993
Hiện sống và làm việc tại quê nhà
 
Tác phẩm đã xuất bản:
 
           - Chiều chậm (tập thơ tình, 2005)
     - Ôm tròn trái đất (tập thơ thiếu nhi, 2010)
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
                                   (Trang Thơ)