Đỗ Thượng Thế

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà thơ ĐỖ THƯỢNG THẾ
 
Sinh năm
Quê quán: Quảng Nam
Hội viên Hội VHNT Quảng Nam
Hiện dạy học tại Điện Bàn, Quảng Nam
 
Tác phẩm đã xuất bản:
   * TRÍCH TÔI - NXB Hội Nhà Văn 2009
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
                                     (Trang Thơ) 
 
                                      (Trang Thơ)
 
& Nhiều bài thơ đăng trên các trang thơ chung