Hà Nguyên Dũng

 
 
Nhà thơ HÀ NGUYÊN DŨNG
 
Tên khai sinh: NGUYỄN DŨNG
Sinh năm Bính Tuất (1946)
Tại: Hà Mật (Gò Nổi), Điện Bàn, Quảng Nam
 
Trước 1975, có thơ đăng trên một số báo, tạp chí.
Từ 1975 đến nay, có thơ đăng trên một số tạp chí,
báo ở hải ngoại và nhiều báo, tạp chí, tuyển tập trong nước.
 
Đã xuất bản:
                 -QUÊ TÌNH (Thơ -19920
                 -HỘT MUỐI BỎ SÔNG (Thơ -1996)
                 -CỬA-ĐỢI-SÔNG-HOÀI (Thơ -2002) 
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ
 
1.THƠ:
 
 & Nhiều bài thơ đăng trên các trang thơ chung
 
 
2.THƠ PHỔ NHẠC:
 
 * TÌNH LÊN XANH KÍN LÒNG
Thơ: Hà Nguyên Dũng - Nhạc: Thanh Trang