Huỳnh Minh Tâm

 
 
Nhà thơ HUỲNH MINH TÂM 
 
Sinh năm 1965
Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam
Hội viên Hội VHNT Quảng Nam
 
Tác phẩm Thơ đã xuất bản:
     *MIỀN QUÊ - NXB Đà Nẵng 1995
     *CÁNH ĐỒNG và DÒNG SÔNG - Hội VHNT Quảng Nam 2006
 
Hiện giảng dạy tại Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,
                                                                           Đại Lộc, Quảng Nam 
 
 
 
 
3.BÌNH LUẬN:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
 
1.THƠ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. VĂN: