Lê Lộc

 
Tác giả LÊ LÔC
 
Sinh năm 1954
Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam
Hiện sống tại Sài Gòn
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
& Một số bài thơ đăng trên trang thơ chung
 
 
 
 
2.VĂN: